Home KIẾN THỨC Những năm ĐẠI KỊ của 12 con giáp, xui đủ đường luôn,...

Những năm ĐẠI KỊ của 12 con giáp, xui đủ đường luôn, không coi thường được đâu!

70

Năm mới, mọi người cẩn thận nhé. Bởi đây là những thời điểm đại kỵ gây bất lợi đối với vận thế không thể không để ý dành cho 12 con giáp. 

nam-dai-ki-cua-12-con-giapTuổi Tý

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Tý, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này vận thế vô cùng bấp bênh.

– Gặp phải năm Sửu do tuổi Tý với tuổi Sửu phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp phải năm Ngọ, vận tình cảm sẽ gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Mùi vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Sửu

Loading...

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Sửu, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Tý do tuổi Tý với tuổi Sửu phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Mùi vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Ngọ vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Dần

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Dần, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Hợi do Tuổi Dần với Tuổi Hợi phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Thân vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Tỵ vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

nam-dai-ki-cua-12-con-giap 1
Tuổi Mẹo

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Mão, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Tuất do Tuổi Mão với Tuổi Tuất phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Dậu vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Thìn vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Thìn

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Sửu, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Dậu do Tuổi Dậu với Tuổi Thìn phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Tuất vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Mão vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Tỵ

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Tỵ, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Thân do Tuổi Tỵ với Tuổi Thân phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Hợi vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Dần vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Ngọ

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Ngọ, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Mùi do Tuổi Ngọ với Tuổi Mùi phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Tý vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Sửu vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.
horses_running_2-wallpaper-3840x2160Tuổi Mùi

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Mùi, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Mùi do Tuổi Mùi với Tuổi Ngọ phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Sửu vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Tý vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Thân

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Thân, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Tỵ do Tuổi Thân với Tuổi Tỵ phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Dần vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Hợi vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Dậu

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Dậu, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Thìn do Tuổi Thìn với Tuổi Dậu phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Mão vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Tuất vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Tuất

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Tuất, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Mão do Tuổi Tuất với Tuổi Mão phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Thìn vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Dậu vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

Tuổi Hợi

– Năm đại hạn của con giáp này chính là năm Hợi, năm bản mệnh tự thân. Thời điểm này tổng thể mọi mặt đều không tốt.

– Gặp năm Dần do Tuổi Hợi với Tuổi Dần phạm tam giả vận thế, tài vận rất kém.

– Gặp năm Tỵ vận tình cảm thường gập ghềnh, sự nghiệp dễ thất bại.

– Gặp năm Thân vận tình cảm cũng thường không thuận. Sự nghiệp dễ dính họa tiểu nhân, bản thân thường gặp bất lợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nguồn: http://www.webtretho.com/forum/f4563/nam-dai-ky-cua-12-con-giap-xui-xeo-va-den-dui-co-du-khong-xem-thuong-duoc-dau-2349947

Facebook Comments
Loading...